Địa chỉ: Thôn Hương Câu, xã Hương Lâm
 09/05/19  Tin tức nhà trường  10
Giáo viên tích cực tham gia vào phong trào " Cô đổi mới sáng tạo - Trẻ tích cực hoạt động"
 09/05/19  Tin tức nhà trường  16
Giáo viên hướng dẫn trẻ rửa tay
 09/05/19  Tin tức nhà trường  12
Giáo viên đón trẻ từ các bậc phụ huynh
 04/05/19  Tin tức nhà trường  10
Giáo viên các lớp tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ
 25/04/19  Tin tức nhà trường  9
Giáo viên tích cực tham gia vào phong trào "Cô đổi mới sáng tạo- trẻ tích cực hoạt động"
 25/04/19  Tin tức nhà trường  15
Các lớp tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ
 25/04/19  Tin tức nhà trường  7
Giáo viên chuẩn bị nhiều đồ chơi cho khu vui chơi của bé
 23/04/19  Tin tức nhà trường  8
Các lớp trang trí môi trường theo hướng lấy trẻ làm trung tâm